Birgo

HAZ
21
prenatal invaziv girişimler

 

Screening milestones

En sık kullanılan invaziv girişimler

CVS:11-14. haftalar,%0.7 fetal kayıp

Amniosentez:16-20.haftalar(15. haftadan önce yapılması fetal kayıp olasılığını arttırır.)%0.5 fetal kayıp

Kordosentez:20.hafta <,%1-2 fetal kayıp

Fetal redüksiyon.11.hafta<

Amnion Redüksiyonu

Şantlar

Fetoskopi(%3-5 fetal kayıp) ve Fetal cerrahi

 

Ketal Deri biyopsisi:Gebeliğin 20.haftasından sonra alınır.Epidermolysis bullosa letalis

Fetal karaciğer biyopsisi

Fetal kas biyopsisi

Preimplantasyon genetiği : metafaz dönemindeki polar body cisimcikleri yada embriyonun 3.gününde blastomer biyopsisi(6- 10 totipotent hücre)

Komplikasyonlar

Spontan abortus:ideal test ile 1/60 trizomi 21,3/1 =trizomi/ fetal kayıp

EMR:%1>

Preterm eylem ve doğum

Enfeksiyon:%0.1-0.8

Feto –maternal Kanama:%8

Fetal Travma:?nadir

Rh uygunsuzluğu: %1 İnvaziv girişim yapılan olgulara anti-D verilmelidir.

Invaziv testler

Fetal kromozomal defektlerin tanısı için invaziv testler gereklidir.

Birinci trimestirde yapılan CVS’e bağlı fetal kayıp riski ile ikinci trimestirde amniyosenteze bağlı olan düşük oranı deneyimli ellerde biribirinin aynıdır.

Amniyosentez 15. gebelik haftasından önce uygulanmamalıdır.

CVS 11. gebelik haftasından önce uygulanmamalıdır. invaziv girişimler iyi eğitilmiş ve deneyimli doktorlar tarafından yapılmalıdır.

 

Prenatal tanı amaçlı endikasyonlar

Matyernal yaş

Habitüel abortus

Daha önce kromozomal anomalili bebek öyküsü:Eğer bir kadının daha önceki gebeliğinde veya doğmuş bebeğinde trizomi var ise şu anda var olan gebeliğindeki önceki riski %0,75 artmıştır.

Eşlerde anormal karyotip

Yakın aile bireylerinde kromozom patolojisi bulunması

Prenatal tanı amaçlı endikasyonlar

Daha önce karyotip tayini yapılmamış multipl major malformasyonlu infant doğum hikayesi

Ultrason incelenmesinde kromozom anomalisi düşündüren bulgular,ve ansiyete

 

 

Prenatal tanı amaçlı endikasyonlar

Gen hastalıkları :Metabolik ve kan hastalıkların tanısı

Nöral tüp defekti (Alfa-fetoprotein ve asetil kolinesteraz düzeyi tayini):Rezolüsyonu iyi USG ler kullanıldığından endikasyon değildir.

Fetal enfeksiyonlar:Amniosentez - PCR ile tanısı mümkündür.

Anormal prenatal tarama test:

Prenatal Fetal durum Tayini Amaçlı

Rh uygunsuzluğu.

Koryoamniotit.

Akciğer matürasyonu

 

 

Down sendromu taramasında risk belirleme üçlü test

 

 

 

 

 

nukal translusensi

 

NT, birinci trimestirde fetal boynun arkasında toplanan subkutan sıvı birikiminin sonografik görünümüdür.

Kromozomal bozuklukların sıklıgb ı ve diğer anomalilerle olan ilişkisi NT'nin görünümünden çok kalınlığı ile ilgilidir.

Trizomi için risk, anne yascı ve gebelik haftasına bağlı olan önceki riskin, NT’ye ait olasılık oranı ile çarpılmasıyla elde edilir.

11-14 haftalarda :yüksek risk

 

 

 

Trizomi 21 ‘de free ß-hCG artar(1.83 MoM) %5 screen +…%25 detection rate, PAPP-A azalır(yaklascık (0.5 MoM)..

Trizomi 18 ve 13’de anne serumundaki serbest ß-hCG ve PAPP-A düzeyleri azalır.

Seks kromozomu anomalilerinde serbest ß-hCG normal, PAPP-A ise azdır.

NT’nin arttığı olgularda gebeliğin yönetimi.

maternal serum free b-hCG (left) and PAPP-A(pregnancy-associated plasma protein)

 

Downs syndromu.

maternal yaş : 30%

nuchal translusensi: 70% .

free ß-hCG and PAPP-A : 60%

3 method :80 % .

Gebe kadınların büyük bir kısmı tarama ve prenatal tanı uygulamalarının ikinci trimestirden çok birinci trimestirde yapılmasını tercih eder.

 

 

Nukal translusensi artıscının patofizyolojisi

 

 

 

 

 

Invaziv testler

• Fetal kromozomal defektlerin tanısı için invaziv testler gereklidir.

• Birinci trimestirde yapılan CVS’e bağlı fetal kayıp riski ile ikinci trimestirde amniyosenteze bağlı olan düşük oranı biribirinin aynıdır.

Amniyosentez 15. gebelik haftasından önce uygulanmamalıdır.

CVS 11. gebelik haftasından önce uygulanmamalıdır. invaziv girişimler iyi eğitilmisc ve deneyimli doktorlar tarafından yapılmalıdır.

 

 

Invasive testing: Chorionic villus sampling

    

    

   Chorionic villi obtained after CVS.

   Mozaizm:

   CVS : %99 Fetal karyotipi gösterir,.

   CVS :%1 mozaizm bulunur: amniosentez de ise %0,25

   bebeklerin çoğu doğumda normaldir.Fakat

    

    

    

   16-20.hafta

    

   hCG:

   uE3 Üçlü test Dörtlü test

   AFP

   inhibinA

   Conditions Associated with an Elevated Maternal Serum Alpha-fetoprotein Level

   Neural tube defects

   Fetal demiseMultiple gestationSelective fetal reductionVentral wall defects:   Gastroschisis   OmphaloceleEsophageal or duodenal atresiaUrinary tract disease:   Renal agenesis   Congenital nephrosis   Polycystic kidney disease   Obstructive lesionIntegumental defects:   Congenital ichthyosiform erythroderma   Epidemolysis bullosaHydrops or ascitesCystic hygromaPlacental abnormalities:   Placental lakes   Retroplacental hemorrhage   Hemangiomas of placenta and cordMaternal hepatoma

   NTD taramasında MS AFP

    

   Eşik değer 2.0-2.5 MOM

    

   %3-4 yanlış pozitif,

    

   %85 sensitivite açık NTD’de

   Yüksek MS AFPdeNTD İçin Diagnostik testler

   USG

   Sensitivite >%98

    

   Amniosentez (eskiden)

   AFP (amniotik)

   N- Asetil kolinesteraz (amniotik) % 99

   Median Marker Levels in Down Syndrome Pregnancies

   Down Syndrome Screening Tests and Detection Rates (at a 5% positive screen rate)

   Detection Rate (%)

   First trimester

   NT measurement ..................................................................................64–70

   NT, PAPP-A, free or total β-hCG (combined screen)...................................82–87

   Second trimester

   MSAFP, hCG, unconjugated estriol (triple screen)...........................................69

   MSAFP, hCG, unconjugated estriol, inhibin A (quad screen)...........................81

   First and second trimester

   Integrated (NT, PAPP-A, quad screen).........................................................94–96

   Serum integrated (PAPP-A, quad screen).....................................................85–88

   Stepwise sequential .............................................................................................95

      First-trimester test result:   Positive: CVS offered      Negative: quad screen offered,      Final: risk assessment incorporates first and second results

          Contingent sequential .............................................................................88 to 94

      First-trimester test result:      Positive: CVS offered      Negative: no further testing      Intermediate: quad screen offered      Final: risk assessment incorporates first and second results

   tarama

     Maternal serum inhibin A is a useful marker in the 2nd trimester.

     ADAM 12, a metalloprotease that binds insulin growth factor binding protein-3 (IGFBP-3), appears to be an effective early Down syndrome marker. Decreased levels of ADAM 12 may be detected in cases of trisomy 21 as early as 8 to 10 weeks gestation. Maternal serum ADAM 12 and PAPP-A levels at 8 to 9 weeks gestation in combination with maternal age yielded a 91% detection rate for Down syndrome at a 5% false-positive rate.

      

      

     Invasive testing: Amniocentesis

        

        

        

       Fetal Deri biyopsisi:Gebeliğin 20.haftasından sonra alınır.

        

        

       Fetal karaciğer biyopsisi

        

        

       Fetal kas biyopsisi

        

       Anne kanında prenatal tanı:Anne kanında fetal hücrelerin arasctırılması, kromozomal defektlerin noninvaziv prenatal tanı teknigbi olarak kabul edilmemelidir. Ancak, bir risk belirleme tekniği olarak kullanılması mümkündür.

       Duktus venozusun Doppler muayenesi

        

        

       Sakrokoksigeal teratom

        

        

        


       Yorumlar alınıyor...
       Arşiv
       Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın