Birgo

HAZ
21
Puerperal hastalıklar

Puerperal hastalıklar

Yrd. Doç. Dr. İnanç Mendilcioğlu

Puerperium

 

Doğum sonrası ilk 6 haftaya verilen isimdir.

 

 

Bu dönemde gebelik sırasında vücutta oluşan değişiklikler kaybolur.

Puerperium

Uterus:

   Kontraksiyonlarla uterus giderek küçülür. 2 haftada symphis pubis hizasına gelir. 4 haftada tamamen gebelik öncesi düzeyine gelir.

   Doğumdan hemen sonra uterus 1 kilodur. 1 hafta sonra 500 g, 2 hafta sonra 300g ve en son 100 g’a kadar geriler.

   Puerperium

     Myometrial kas hücrelerinde azalma olmaz, ancak hücreler boyut olarak küçülür ve kontraktil protein yapıları azalır.

     Endometrium: Kalan desidua doğumdan 2-3 gün sonra iki tabakaya ayrılır. Yüzeyel kısım atılırken alttaki kısımdan yeni endometrium gelişir. En geç 15 gün içinde yeni endometrium gelişir.

     Puerperium

     Desidua artıklarına Lochia denir.

       İlk birkaç gün kana bağlı olarak l. Rubra adını alır.

       3-4. Günlerde: l.seroza

       10.günden sonra:l.alba

        

       Ortalam 4 haftada biter.

        

       Puerperium

       Laktasyon

       Kolostrum ilk 5 gündeki sekresyondur. Matür süt oluşumu bundan sonra gelişir. Matür süte göre daha fazla mineral ve protein(globulin en fazla), daha az şeker ve yağ içerir. Antikor ve IgA içerir. Bunun dışında kompleman , makrofaj, lenfosit, laktoferrin içerir.

       Süt

       Protein, laktoz, su, yağdan oluşur. Plazma ile izotonikdir. Laktoz osmotik basıncın yarısını oluşturur.

       Alveoloar sekretuvar hücre endoplazmik retikulumunda major proteinler olan alfa- laktalbumin, beta-laktoglobulin ve kazein sentezlenir.

       Süt

       Esansiyel proteinler kandan alınır.

       Yoğun interlökin-6 içerir(Mononukleer hücre toplanmasını ve IgA sekresyonunu sağlar.)

       EGF(Epidermal growth factor) Sütte bulunur ve proteolitik enzimlerden etkilenmeyerek infant bagırsaklarının gelişmesine neden olur.

       Süt

       K vit, dışındaki tüm vitaminle bulunur.

       Düşük demir bulunduğundan destek gerekebilir.

       Memede iyot, galium,teknesyum,indium gibi radyoaktiv mineraller toplanır. Süt toplanıp saklanır ve 15saat -2 hafta emzirme kesilir. En kısa ekskresyon zamanı olan izotop kullanılır.

       Süt

       Gebelik sonrası yüksek E2 ve P etkisi kalkarak, prolaktin salgısı ile süt yapımı uyarılır. Gebelikten sonra prolaktin seviyeleride düşer ancak her uyarı ile artar.

       Oksitosinle myoepitelial hücreler kasılarak süt atılır.

       Süt

       Anne sütü verilen pretermlerde, verilmeyenlere göre IQ daha yüksek.

       CMV, Kr. Hepatitis B ve HIV inf.de kontrendike.

       Puerperal İnfeksiyon

       Puerperal morbidite: İlk 24 saat dışında ilk 10 günde en az 2 gün içinde 38.C üzeri ateş.

         Genital trakt

         Akciğer

         Pyelonefrit

         Meme angorjmanı

         Tromboflebit

         Kesi yeri enfeksiyonu

         Endometritis

           Endomyometritis,endoparametritis, metritis ve pelvik selülitis.

            

           Risk faktörleri: Sezeryan, EMR, sık servikal muayene, internal fetal monitoring.anemi, kötü beslenme

           Endometritis

             Etken %63 Aerob-anaerob,

             %30 anerob,

             % 5 aerob.

             Peptostreptokokkus, Bactroides,

             Clostrodium, Enterokok, grup b streptokokkus, E. Coli. Clamidya trachomatis.

             Endometritis

              

             Lokalizasyon: Plasental implatasyon yeri,desidua, myometrium.

              

             Bulgular: ateş, abdominal ağrı,akıntı,lökositoz ?

             Endometritis

             Tedavi: Geniş spektrumlu ab

               Yanıt genelde 48-72 saatte ortaya çıkar.

               Gentamisin-klindamisin

               3.kuşak sefalosporin-Metronidazol

               İmipenem-cilastin

               Endometritis

               Komplikasyonlar

                 Kesi yeri enf.

                 Peritonit

                 Adneksiyal enf.

                 Parametrial flegmon

                 Septik pelvik tromboflebit

                 Puerperal enfeksiyonun venöz yolla yayılması sonucu olur.

                 Plasental bölgenin bakteriyel invazyonu sonucu myometrial venlerde tromboz gelişir.

                 Genellikle unilateraldir.

                 Klinik:

                 Antibiyotik tedavisine rağmen düşmeyen ateş

                 Abdominal ağrı

                 Tedavi

                 Antibiyotik tedavisi

                 Heparin

                 Epizyotomi Enfeksiyonu

                 % 0.5 oranında görülür.

                 4. Derece perine laserasyonu risk oluşturur.

                 Yara kenarları hiperemik ve şiştir.

                 Kesi yeri ayrılır ve akıntı olur.

                 Tüm vulva ödematöz ve ülsere olabilir.

                  

                 Yara kenarları hiperemik ve şiştir.

                 Kesi yeri ayrılır ve akıntı olur.

                 Tüm vulva ödematöz ve ülsere olabilir.

                 Tedavi

                 Drenaj, dikişler alınır ve kesi yeri açılır.Aksi halde enfeksiyon yayılır.

                 Geniş spektrumlu antibiyotik kullanılmalıdır.

                 Nekrotizan Fasiit

                 Çok nadir görülür ancak fataldir.

                 Perineal enfeksiyona ek olarak kas ve fasia gibi yumuşak doku enfeksiyonu eşlik eder.

                 C.perfringens, E.coli, B grubu streptokoklar sık görülen etkenlerdir.

                 Alt ekstremite ve karın duvarına yayılabilir.

                 Genellikle doğumdan üç ile beş gün sonra ortaya çıkar.

                  

                 Tedavi edilmezse fataldir.

                 Tedavide enfekte dokunun geniş debridmanı gerekir. Tedaviye rağmen mortalite % 50 ‘ dir.

                 Vulvar Hematom

                 Ağrılı, gergin, fluktuasyon veren kitledir.

                 Peritona kadar ulaşabilir.

                 Genellikle epizyotomi yerinde çıkar.

                 Kan kaybı tahmin edilenin üzerindedir.

                 Tedavide küçük hematomlar gözlem altında tutulur. Büyük ağrılı hematomlarda insizyon yapılır , hematom boşaltılır ve antibiyotik tedavisi yapılır.

                 Meme Angorjmanı

                 Doğumdan sonraki ilk günlerde ağrı, sertlik görülebilir. Bu normal memede venöz ve lenfatik büyüme sonucu oluşur. Laktasyonun prekürsörüdür. Süte bağlı değildir.

                 Ateş 39 dereceye kadar çıkabilir, 15 saatten uzun sürmez.

                 Tedavide meme bandajları, buz tedavi ve analjezikler kullanılır.

                 Mastit

                 Memenin parankimatöz enfeksiyonudur.

                 Meme sert ve hipermiktir. Ağrı ve ateş vardır.

                 Genellikle unilateraldir.

                 Sütün bakeriyel incelenmesi ve kültürü ile tanı konulur. En sık etken S.aureus ‘ dır.

                 En sık kaynak infantın nazofaringeal sekresyonundan meme başına bakteriyel invazyonundur.

                  

                 Korunma infantın S.aureus taşıyıcısı sağlık personelinden uzak tutulmasıdır.

                 Tedavi: Antibiyotik tedavisi 10 gün

                 Bu sürede emzirme kesilme me li ve gögüsdeki süt boşaltılmalıdır.

                 Abse gelişirse boşaltılmalıdır.

                 Postpartum hemoraji

                 500 ml üzeri kan kaybı

                  

                 1-2 litre kan kaybı tolere edilebilir.

                  

                 İlk 24 saat erken postpartum kanama

                 Postpatum hemoraji

                 Hipotonik myometrium-Atoni

                   Bazı genel anestezikler(Halojenli hidrokkarbonlar

                   Myometriuma yetersiz perfüzyon- Hipotansiyon

                   Distandü uterus

                   Uzamış travay

                   Hızlı travay

                   Postpatum hemoraji

                   Hipotonik myometrium-Atoni

                     Oksitosin

                     Yüksek parite

                     Atoni hikayesi

                     korioamnionit

                     Postpatum hemoraji

                     Plasenta artığı

                       Kotiledon artığı , succenturiate lobe

                       Accreta , increta, percreta

                       Büyük epizyotomi

                       Vajinal yada servikal laserasyonlar

                       Uterus rüptürü

                       Koagulasyon defektleri

                       Postpatum hemoraji

                       Oksitosin 20 U/1000cc 10ml/dk

                       Erdot deriveleri: Metil ergonovin 0,2 mg IM IV

                       Prostaglandin F2alfa

                        

                       Oksitosine dirençli kanamalarda:

                         1-Bimanuel kompresyon

                         2-Kan transfüzyonu

                         3-Manuel olarak uterus eksplore edilir

                         4- İdrar takibi

                         Plasenta anomalileri P.acreta,increta,percreta

                         Nitabuch tabakasının yokluğu

                         1/2000

                         Plasenta previa, sezeryan kürtaj ve grandmultiparitede( 6 ve üzeri) fazla

                         USG tanıda yardımcı olabilir

                         Histerektomi

                          

                          

                         Uterus inversiyonu

                         Uterus rüptürü

                         1/1235

                         %90 eski sezeryan sonrası

                         Travma

                         Komplet,inkomplet

                         Rüptürvs.dehiscence

                         Klasik skarda risk yüksek

                         Uterus rüptürü

                         Eski sezeryanda ,vajinal doğum denendiğinde risk 1/200

                         Kontraksiyonlarda azalma, ÇKS kaybolabilir.

                         Fetal morbidite %50-75

                         Primer onarım, histerektomi

                          


                         Yorumlar alınıyor...
                         Arşiv
                         Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın