Birgo

EYL
08
Çobanlar Tarihi


KONUMU

 

 

      image Afyonkarahisar'ın 25 km. doğusunda düz arazi üzerinde yeni kurulmuş bir ilçe olan Çobanlar'ın kuzeyinde Bayat, kuzeydoğusunda İscehisar, güneydoğusunda Çay, doğusunda Bolvadin ilçeleri bulunur. Yüzölçümü 422 km²'dir. İlçe nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 13.092'dir. Bunun 8.630'u ilçe merkezinde yaşamaktadır.. Merkezde, tipik Osmanlı mimarisinde inşa edilmiş avlulu evler dikkat çeker.

TARİHİ

       Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerden de anlaşıldığı gibi eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir. Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. Afyon Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır.

      Bir rivayete göre: Danişmentlileri oluşturan Avşar boylarından Süleymanlı koluna mensup bir grubun bu bölgeye yerleştiği  ÇobanlarIşıklar ve Sülümenli beldelerinin bu oymak tarafından kuruldugu, hatta kurucuların kardeş oldukları rivayet edilir. Bilindiği gibi Danişmendlilerin dağılmasıyla onlara bağlı bir çok oymak ve boy başta batı anadolu olmak üzere bir çok yere dağılmışlardır.

      Rivayete göre: Bölgenin Bizanslılardan Türklere geçmesiyle Çobanların, Sülümenlinin ve Işıkların  Dulkadiroğulları beyliğine mensup Oğuzların Avşar boyunun Civanşirli kolunun Selmanlı, Sülmenli, Süleymanlı aşireti tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir.

       Bir başka rivayete göre ise; Civanşirli aşiretine mensup bir oymağın Van dolaylarından Eskişehir'e geldiği  bu oymaktan iki kardeşin  Afyonkarahisar'ın Çobanlar, Işıklar ve Sülümenli beldelerine göç ederek yerleştiği rivayet edilmektedir.  Çobanlar halkının kökeninin bu aşiretine mensup olduğu, hatta bir kaç kitapta Çobanların 1151 yıllarında feth edildiği yazmaktadır. Bununla birlikte yine Kanunu Sultan Süleyman zamanındaki vergi kayıtlarından Çobanlar isminin Çobanlar-ı kebir (Büyük Çobanlar) olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır.  Yine İlçeye değişik vesilelerle civar köy kasabalardan zaman zaman göç olduğu ilçedeki bazı insanların soyadlarından da anlaşılmaktadır.

SOSYAL YAPI

      İlçe merkezinde sekiz ilköğretim okulu, bir ortaöğretim okulu mevcuttur. Toplam 2.279 öğrenciye, 88 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir. Bir sağlık merkezi ve iki sağlık ocağı mevttur.

        İlçede bir adet semt futbol sahası bulunmaktadır. Futbol takımı, merkez belediyesinin desteğiyle Afyon 1. amatör liginde mücadele ediyor.

İDARİ YAPI

    image                         Çobanlar, Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Rahmetli  Mareşal Fevzi ÇAKMAK  ve Ali ÇETİNKAYA Paşalar tarafından 1926 yılında nahiye yapılmış  1955 yılında halk oylaması yapılarak  Belediye olmuş 1990 yılında 20 mayıs 1990 gün ve 20523 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  İlçe olmuştur.

      İlçe sakinleri geçimini tarım ve büyük-küçük baş hayvancılıktan sağlamaktadır. Topraklarının büyük bölümü sulanan Çobanlar, Afyon Şeker Fabrikası'nın pancar deposudur. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı alır. İlçede iki adet un fabrikası mevcuttur.

Bu küçük ilçede ayrıca, Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan Patpat adlı römork-pikap karışımı araçlar, ilçenin küçük atölyelerinde imal edilir.

-Tarihi bilgiler hakkında farklı görüş ve  kaynağa sahip olanlar bilgi ve belgelerini mbuldan03@hotmail.com 'a gönderirlerse memnun olurum.

Araştıran Derleyen -Mehmet BULDAN

 


Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın