Birgo

MAY
07
devamsızlığı önleme projesi DEVAMSIZLIĞI ÖNLEME PROJESİ

1. PROJENŞN AMACI
2. PROJENİN SÜRESİ VE UYGULAMA ALANI
3. PROJENİN ÖRGÜTSEL YAPISI
A. İlçe Proje Yürütme Kurulu
B. İlçe İkna Ekipleri
C. Köy Ve Mahalle Yürütme Komisyonu
4. PROJE KAPSAMINDA KİMLER NE YAPABİLİR.
A. Öğretmenler
B. Okullar
C. Topluluklar
D. Anne ve babalar1. PROJENİN AMACI

Eğitim öğrenciler için yalnızca eğitim fırsatlarının artırılmasını değil ,aynı zamanda
öğrencileri okula devam etmekten ve okulda başarı göstermekten alıkoyan tüm engellerin sistematik biçimde ortadan kaldırılmasını gerektirir.Bu nedenle amacımız kamu kurum ve kuruluşları ,yerel yönetim ve gönüllülerin katılım ve katkısıyla ,zorunlu öğrenim çağında olup okula kayıtlı olmayan çocuklarımızı sisteme kazandırmak ve okula kayıtlı olan ama devamsızlık yapan öğrencilerimizi tekrar okula kazandırmak ve devam etmelerini sağlamaktır.

2. PROJENİN SÜRESİ VE UYGULAMA ALANI
Proje 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacaktır.
3. PROJENİN ÖRGÜTSEL YAPISI
A. İlçe Proje Yürütme Kurulu
TEKMAN İlçe Kaymakamı:MURAT GÜVEN
İlçe Milli Eğitim Müdürü:MUSTAFA DİNÇER
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü:SELÇUK ÇEVİK
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdür Yard.V:MUHAMMET A.ULUSOY

Kurulun Başlıca Görevleri;

-Projenin İlçe Çalışma Planını Hazırlar Ve Onaylar.
-Projenin Uygulanmasında İlçe Yürütme Kurulu Şu Adımları İzler.

a.) İlçede ilköğretim çağında olan ama okula kayıtlı olmayan ve devamsız öğrencilerin durumuna yönelik tespit çalışmasını hane ziyaretleri başta olmak üzere her türlü yöntem ve araçtan yararlanarak yaptırır.
b.) Zorunlu öğrenim çağında olup okula gitmeyen ve devamsız öğrencilerin okula devamlarını engelleyen nedenleri ilçe ve köyler bazında köy yürütme komisyonları ile koordineli çalışarak gidermeye çalışır.
-Proje genelinde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesinde kullanılabilecek yerel kaynakları belirler,harekete geçirir.
-Proje ikna ekipleri ile sıkı işbirliği içinde çalışmalarını yürütür.
-projede yer alan ikna ekip elemanları veya yöneticiler aracılığıyla çalışmaları izler ve tespitler doğrultusunda zorunlu öğrenim çağında olup okula kayıtlı olmayan öğrencilerin sisteme kazandırılması ve okula devam etmeyen öğrencilerin devam takipleri için önlemler alınmasını sağlar.

B. İlçe İkna Ekipleri

AD SOYAD ÜNVAN
SELÇUK ÇEVİK İlçe Milli Eğiti Şube Müdürü V.
HÜSNÜ ÖZEL Tekman Lisesi Müdür Yard.
SERAP Halk Eğitim Müdürü V.
MUHAMMET A. ULUSOY Cumhuriyet İlköğ. Okulu Müdür Yard.
ADEM İREN Tekman Yibo Müdür Yard.
HAYRETTİN MERCAN Atatürk İlköğ.Müdür Yard

C. Köy Ve Mahalle Proje Yürütme Komisyonu
Köy ve mahalle düzeyinde projeyi yürütecek ve sorumlu olacak olan komisyon ,ilgili köy ve mahalledeki ilköğretim okul müdürü başkanlığında köy ve mahalle muhtarı, imam ve ihtiyar heyetinin bir temsilcisinden oluşmaktadır.
Komisyonun görevleri:
-Sorumlu oldukları yerleşimlerde zorunlu öğrenim çağında olup okula gitmeyen ve okula kayıtlı olup devam etmeyen çocukların belirlenmesi
-Bu çocukların okula devamının sağlanması
-Gelişmelerin ilçe proje yürütme kuruluna bildirilmesi
-Yerel kaynakların proje kapsamında harekete geçirilmesi


BU PROJE KAPSAMINDA KİMLER NELER YAPABİLİR

ÖĞRETMENLER:

-Çocukların sınıflardaki öğrenim etkinliklerine daha aktif biçimde katılmalarının özendirilmesi
-Derslerde sorulara doğru cevap veren öğrencilerin takdir edilmeleri ve desteklenmeleri
-Kız ve erkek öğrencilerin birbirlerine karşı saygı duymalarını sağlayacak sınıf içi kurallar geliştirilmesi
-Okullarda öğrencilerin yapması gereken işlerin,kız ve erkek çocuklara eşit biçimde dağıtılmasının sağlanması
-Çocuklar için ders kitapları ve diğer eğitim araçlarının temin edilmesi
-Kız çocuklara da erkek çocuklar kadar önderlik yapabilecekleri rollerin verilmesi

OKULLAR:

-Anne-babalarının çocuk yetiştirme biçimlerine ilişkin programları desteklemek ,bu arada okul kurullarının ve okul aile birliklerinin oluşturulmasını özendirerek ,okul çevre ilişkilerinin güçlendirilmesi
-Okullarda yeterli sayıda ve sağlık koşullarına uygun tuvalet bulunmasının sağlanması
-Ders kitaplarının ve diğer okul malzemelerinin temininde kız çocukların erkeklerle eşit imkanlara sahip olmalarının sağlanması
-Okullarda öğrencilerin yapması beklenen işlerin ,erkek ve kız çocuklara eşit biçimde dağıtılması

TOPLULUKLAR:

-Çocukların okula giderken geçtikleri yolların,güvenli ve bakımlı olmasının sağlanması
-Küçük çocuklar okula giderken yanlarına nezaretçi verilmesi
-Başta kızlar olmak üzere okul çağındaki çocukların neden okula devam etmediklerini belirlemek üzere katılımcı araştırmaları yürütülmesi ve bu konudaki engelleri aşmak için çeşitli girişimlerin önerilmesi
-Okulların çocuklar için güvenli yerler olmasının sağlanması
-Okullarda yeterli miktarda ve sağlık kurallarına uygun tuvalet bulunmasının sağlanması


ANNELERVE BABALAR:

-Çocuklara evlerinde ödevlerini yapıp ders çalışabilecekleri zamanın tanınması ve mümkün olduğunda ödevlerine ve çalışmalarına yardımcı olunması
-Çocukların okula devam etmeleri konusunda is-
teklerini artırmak ve eğitimli olmaya karşı özendirmek
-Evde çocukların yapması gereken işlerin,kız ve erkek çocuklara eşit biçimde dağıtılması
-Kız ve erkek çocukların yeterince uyuyabilmelerinin sağlanması
-Çocuklara gerekli okul malzemelerinin ve okul formalarının sağlanması
-Çocukların sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerinde yeterince ve iyi beslenmelerinin sağlanması


SELÇUK ÇEVİK MUSTAFA DİNÇER
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü

Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın