Birgo

MRT
15
İngilizce 7.Sınıf Was - Were Test

 

CEVAPLAR EN AŞAĞIDADIR...  

BAŞARILAR...

 

 

1-My brother                  with me an hour  ago  

A_ was             B_is           C_ were         D_are


2-There                   alot  of  tree in the garden last  year   

A_is       B_was               C_were               D_are   
   
3-He                 the  captain of the team five years ago 

A_is                B_are                   C_were                 D_was

 

4-We                          with our  friends   yesterday    

A_is                             B_are                               C_were             D_was 

5-My friend,s  father                          in london in  2002

A_was                      B_were                                         C- is                            D_are 

6-All te cats                           under the table last night  

A_İS                                    B_are                            C_was                      D_were

7-We                          in  class 6_b  last  year   

A_were                              B_are                          C_was                               D_is

8-Where                                your  father  last  sunday   

A_was                 B-is                C_were                   D_are

 

 

 

CEVAPLAR

1-A

 

2-C

 

3-D

 

4-C

 

5-A

 

6-D

 

7-A

 

8-C  


Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın