Birgo

MRT
18
LOJİSTİĞİN DOĞUŞU GELİŞİMİ VE DÜNYADAKİ YERİ  


Lojistik faaliyetinin başlangıcı, örgütlenmiş ticaretin en eski oluşumlarına kadar uzanmaktadır. Ancak, bir bilim olarak dikkatleri üzerine çekmeye başlaması, 1900' lerin başlangıcında, tarımsal ürünlerin taşınması ile olmuştur.

1991' in başlangıcında, tüm dünyaya lojistiğin önemiyle ilgili heyecan verici bir örnek sunulmuştur. Körfez Savaşının öncüsü olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, kısa zaman zarfında, çok büyük miktarlarda malzemeyi, uzak mesafelere taşımaları gerekmekteydi. Yarım milyon insan ve yarım milyon tondan fazla malzeme ve tedarik malı, 12.000 kilometrelik hava yolu ile ve 2.3 milyon ton ekipman da deniz yoluyla aylar ile ölçülebilecek bir sürede taşınmıştır.

İnsanoğlunun tarihindeki savaşlar, lojistik yeterlilik ve beceri sonucunda kazanılmış veya eksikliklerinden dolayı kaybedilmişlerdir. Amerikan Bağımsızlık Savaşında, İngilizlerin yenilgisi de lojistik başarısızlığa bağlanabilir. Amerika' daki İngiliz Ordusu, tedarik konusunda İngiltere' ye bağımlıydı. Savaşın doruk noktaya çıktığı anda denizaşırı konumda olan 12.000 bölük, İngiltere tarafından doyurulmayı beklemekteydi. Savaşın ilk altı yılı boyunca, bölüklerin moralini ve savaşın yönünü etkileyen son derece elzem olan tedarikin yönetimi tamamıyla yetersizdi. Ordunun tedarikini gerçekleştiren organizasyonun kurulması ancak 1781' de oldu, ama çok geç kalınmıştı.

İkinci Dünya Savaşında, lojistik yine önemli bir rol oynamıştır. Müttefik Güçlerin Avrupa' yı istilası, lojistik açıdan ustaca bir tatbikat olmuştur.

Lojistik konusunda ilk metin, 1960' ların başında ortaya çıkmıştır; aynı dönemde bir yönetim uzmanı, yazar ve danışman olan Peter Drucker, işletme verimliliğini geliştirmek isteyen şirketler için lojistiğin önemli bir fırsat olduğunu belirtmiştir. Bu faktörlerin hepsi lojistiğe olan ilgiyi arttırmıştır.

Lojistik konusunda artan odaklanma, 1970' lerin sonunda, 1980' lerin başında taşımacılık endüstrisinin yeniden düzenlenmesi, şirketlere çeşitli seçenekler sunmuştur ve taşıma şekilleri arasındaki rekabeti arttırmıştır. Sonuç olarak, taşımacılar başarılı olmak için, daha yaratıcı, esnek, müşteri odaklı ve rekabet eder hale gelmiştir. Nakliyeciler, günümüzde çok çeşitli taşıma seçenekleri ile karşı karşıyadır. En iyi taşımayı sağlamak için hizmet, dönem ve ücret konusunda görüşmelere odaklanabilmektedirler.

1970' lerde artan faiz oranları ve enerji maliyeti ile, lojistik önemli bir maliyet kalemi olarak daha fazla ilgi çekmiştir. Bununla beraber, sanayiinin globalleşmesi nedeniyle, bir çok şirket için daha kritik bir konu haline de gelmiştir. Bu, lojistiği iki temel şekilde etkilemiştir.

İlk olarak, diğer ülkelerden dünya çapında rakiplerin artması, şirketlerin ürünlerini ve yapılarını rakiplerine göre farklılaştırmaları gerekliliğini ortaya çıkardı. Lojistik, mantıklı olarak bakılması gereken ilk yerdir, çünkü şirketlerin denizaşırı rakiplerine göre yurt çapında daha güvenilir ve çabuk hizmet sağlamaları gereklidir.

İkici olarak, şirketler gittikçe daha fazla ülke dışı satış ve satın alma gerçekleştirmekteler, şirketin tedarik zinciri de dolayısıyla daha uzun, daha maliyetli ve daha kompleks bir hal almaktadır. Global fırsatların yakalanması için mükemmel bir lojistik yönetimi gereklidir.

Aynı zamanda, bilgi teknolojisinde de büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu durum, malların ve malzemelerin siparişlerinin verilmesi, taşınması ve depolanması gibi şirketlerin yoğun faaliyetlerini daha iyi takip edebilmelerini sağlamıştır. Bilgisayarla bütünleşik nicel modellerle birlikte bu bilgi, envanter seviyesini ve hareketini optimize etme yeteneğini arttırmıştır. Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP, MRP II), dağıtım kaynak planlaması (DRP, DRPII) ve tam zamanında (JIT) gibi sistemler, şirketlerin sipariş yönetiminden envanter yönetimine, tedarikçiye sipariş vermeye, satış tahminine ve üretim planlamaya kadar bir çok malzeme yönetim faaliyetlerini birbirine bağlamayı sağlamaktadır.

Lojistik konusunda ilginin artmasını sağlayan diğer faktörler, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, artan müşteri hizmetlerine verilen önem, toplam maliyet ve sistem yaklaşımının önem kazanması ve lojistiğin pazarda rekabet için stratejik bir silah olduğunun fark edilmesi olarak sayılabilir.

Yönlendirme gücünün üreticiden perakendeci, toptancı ve dağıtıcılara geçmesi lojistik üzerinde derin bir etki yaratmıştır. Temel tüketim malları endüstrileri arasında rekabet arttığı zaman, birkaç önde gelen rakibin pazarda kalması için birçok tedarikçi ve üretici kendine çeki düzen vermek durumundadır. Kalan şirketler çok yoğun rekabet içindedirler ve oldukça kaliteli ürünler sunmaktadır. Bir çok durumda, tüketiciler büyük markaları birbirine ikame olarak görmektedirler. Düşük markaya olan sadakat, üreticinin gücünü azaltmaktadır. Bu da perakendecinin gücünü arttırmaktadır çünkü satışlar hangi markanın sunulduğuna göre değil, stokta kalana göre belirlenmektedir.


Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın