Birgo

MRT
16
İDARE HUKUKU ÜNİTE 4

 1-İdari işlemlerin en belirgin ve ayırt edici özelliği hangisidir?

- ÜSTÜN YETKİLER VE AYRICALIKLAR KULLANILARAK YAPILMASI

 

2- Düzenleyici idari işlemler hakkındaki iptal kararları kimleri etkiler?

-HERKESİ

 

3- Bireysel idari işlemler hakkındaki iptal kararları kimleri etkiler?

- SADECE DAVANIN TARAFLARINI

 

4- Aşağıdakilerden hangisi iki yanlı idare işlemlerinden biridir?

- İDARİ SÖZLEŞME

 

5- Aşağıdakilerden hangisi idari kararların özelliklerinden biri değildir?

- İLGİLİNİN MUVAFAKATINA BAĞLI OLMA

 

6- Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?

- DEVLET MEMURLARINA VERİLEN UYARMA CEZALARI

 

7- Aşağıdakilerden hangisi astın üst yerine karar alması halindeki yetkisizlik durumudur?

- KONU YÖNÜNDEN YETKİSİZLİK

 

8- Bir bakanlıkta çalışan memurun başka bir bakanlıktan emekliye sevk edilmesi nasıl bir sakatlık halidir?

- YETKİ TECAVÜZÜ

 

9- Yetki devri ile ilgili hangisi yanlıştır?

- SOMUT BİR İŞLEMDİR

 

10- Disiplin cezası verilmeden önce ilgilinin savunmasının alınması hangi yönden hukuka aykırılık oluşturur?

- ŞEKİL

 

11- I. 1 yıl içinde toplam 10 gün göreve gelmeyen memurun memurluktan çıkarılması

II. Sebep ve konu arasında nedensellik bağının olmaması

III. Kişisel amaç güdülerek bir idari kararın alınması

IV. Vatandaşlıktan çıkarılmayan kişinin mallarına el konulması

Yukarıdakilerden hangisi sebep unsuru yönünden hukuka aykırılık teşkil eder?

- I - IV

 

12- Umuma açık bir yerin kumar oynanmamasına rağmen kumar oynandığı düşünülerek kapatılması işleminde, işlem hangi yönden hukuka aykırı olur?

- SEBEP

 

13-Bir işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırılığı sonucu uygulanan yaptırım türü nedir?

- MUTLAK BUTLAN

 

14- Aşağıdakilerden hangisi nispi butlanla ilgili doğru bir bilgi değildir?

- Böyle bir işlemin ortadan kaldırılmasını herkes isteyebilir.

 

15- Aşağıdakilerden hangisi irade beyanındaki sakatlık hallerinden birisidir?

- İKRAH

 

16- Aşağıdakilerden hangisi irade ile beyan arasındaki uyumsuzluk hallerinden birisidir?

- HATA

 

17- Aşağıdakilerden hangisi iptal kararıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

- İPTAL KARARI İDARE ORGANLARI TARAFINDAN VERİLİR

 

18-Aşağıdakilerden hangisi idari kararı alan makamın iradesine bağlı olmayan nedenlerle idari kararın sona ermesi halidir?

- İPTAL

 

19- Sakat bir idari kararın idarenin alacağı bir başka idari karar ile hükümsüz hale gelmesi, alındığı tarihten itibaren hukuk aleminden silinmesine ne ad verilir?

- GERİ ALMA

 

20- Aşağıdakilerden hangisi bir idari kararın konusunun veya ilgisinin ortadan kalkması halinde idari kararın sona ermesi durumudur?

- FİİLİ NEDENLER

 

21- Zorlama ve tehdit ile bir idari kararın alınmasının sağlanmasına ne ad verilir?

- İKRAH

 

22- Aşağıdakilerden hangisi bir kamu hizmetinin bir özel kişi tarafından kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini veya kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin belli bir süre işletilmesini öngören idari sözleşmelerdir?

- KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ

 

23- Aşağıdakilerden hangisi kamu ihalelerinde aleniyet ilkesinin bir istisnasıdır?

- BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜ

 

24- İdari sözleşmelerin yapılmasından önce çıkan uyuşmazlıklar nerede çözümlenir?

- İDARİ YARGI

 

25- Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme türlerinden değildir?

- İSTİSNA SÖZLEŞMESİ


Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın