Birgo

KAS
18
ANGOLO/SAKSON HUKUK SİSTEMİ –COMMON LAW

 

 

Anglo-Sakson hukuk sistemi İngiliz hukuk sisteminin etkisinde bulunan hukukları ifade etmektedir.

Teamüle dayanır. Yazılı olarak tespit edilmemiştir. Yargı birliği vardır.Adli yargı İdari yargı ayrımı yoktur. Yüzyıllar boyunca verilen yargı kararlarından oluşur. Gelenek hukuku olup , kazüistik sistem olay hukuku sistemine dayanır. Hukuk yargıçlar tarafından oluşturulur.Kanun ve yasa düzenlemesi çok yavaş ve istisnaidir. Adalet duygusu ile hakkaniyet hukuku uygulaması geniş yer tutar.

İngiliz hukuku üç safhada gelişmiştir. Birinci olarak İngilterenin çeşitli bölgelerinde uygulanan farklı örf ve adet kuralları Kraliyet mahkemelerinin uygulamaları ile birleşmiş common law ortak hukuk ortaya çıkmıştır. Case law olay hukuku olarakta isimlendirilir.

İkinci safhada yeni durumların ortaya çıkması ve örf ve adet hukukunun yetersiz kalması halinde kralın şansölye ünvanını taşıyan sekreterine başvurması ve ondan common lawun hüküm verdiği bir takım olaylara müeyyide uygulaması sistemi ortaya çıktı.Bu kararların ortaya koyduğu ilkeler hakkaniyet hukuku adında yeni bir hukuk bölümünü ortaya çıkardı.

Üçüncü safhada İngiliz Parlemontosunun çıkardığı yasları görmekteyiz. Buna statute law kanun hukuku adı verilmektedir.


Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın