Birgo

ARL
18
Namaz ile ilgili Ayetler,Hadisler ve Namazın Önemi   Fadime BİLİCİ
fadimebilici@gulerbilisim.com.tr

Namaz ile ilgili Ayetler,Hadisler ve Namazın Önemi #author_article a, p, div{ font-size: 9pt; fot-family: Arial; }(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor ALLAH'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir ALLAH yaptıklarınızı biliyor(Ankebut 45)

Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer(Ala 14-15)
Şüphe yok ki ben ALLAH'ım Benden başka hiçbir ilah yoktur O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl(Taha 14)

Bazen namaz zekatla zikredilmiştir

Namazı kılınız zekatı veriniz (Bakara 110)

Bazen sabırla beraber

Bir de sabır ve namazla ALLAH tan yardım isteyin (Bakara 45)
Bazen kurbanla beraber

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes ( Kevser 2)

Bazende iyi amellere namazla başlanır

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi ALLAH içindir
O'nun hiçbir ortağı yoktur İşte ben bununla emrolundum Ben müslümanların ilkiyim(Enam 162-163)

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir Onlar ki, namazlarında tevazu ve korku sahibidirler Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler
İşte bunlar varis olanların ta kendileridir Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar Onlar orada ebedî kalacaklardır (Mü minun 1-2-9-11)
Namazın yolculukta ve ikamet halinde emniyette ve korku halinde kılınması gerektiğinde emirler

Namazlara ve orta namaza devam edin ALLAH'a gönülden boyun eğerek namaza durun.
Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılınGüvenliğe kavuşunca da, ALLAH'ı, daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın)(Bakara 238-239)

Namazı eksik ve terketme ilgili ayetler

Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi  Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır (Meryem 59)

Namaz hidayete sevk eden büyük işlerdendir

Hz İbrahim (as) rabbine şöyle dua etmişti

Rabbim benide çocuklarımıda namaz kılanlardan eyle Rabbimiz duamı kabul buyur(ibrahim 40)

Yine Maun süresinde

Vay haline o namaz kılanların ki namazlarında gaflet içindeler

Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerifler:

İman ile küfür arasındaki fark, Namazı kılıp kılmamaktır. [Tirmizi]

Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır. [Abdullah İbn. Abbas]

Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir. [Taberânî, el-Mu'cemu's-Sağîr, 1/61]

Mazeretsiz ve kasden namaz kılmayanın adını ALLAH C.C. cehenneme gireceklerden biri olarak cehennemin kapısına yazar. [Ebû Nuaym]

Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir.Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır. [Taberani]

Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. [Taberani]

Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder.

Riyâzüs Sâlihîn'de zikredilen sahih bir hadis:

Peygamber Efendimiz(s.a.v) Cebrâil (a.s.)'la giderken birisinin ötekisinin başına kocaman bir kayayı pat diye vurup, kafasını ezip parçaladığını görüyor. Parçaları yerlere saçılıyor. Fakat Allah(c.c.)'tan tekrar kafası bir araya geliyor... Tekrar vuruyor, tekrar parçalıyor... Tekrar bir araya geliyor, tekrar parçalıyor... Tabii, bu bir azab...
Soruyor:

- Yâ Cebrâil kardeşim, bu adam buna niçin böyle vuruyor? Bunun sebebi nedir, ne suçu var bu vurulanın?

O zaman Cebrâil(a.s.) buyuruyor ki:
- Yâ Rasûlallah! Bu adam bu aklıyla dünyada iken duydu, öğrendi namaz kılmanın farz olduğunu; fakat kılmadı. Onun için böyle kafasına kafasına vuruluyor." dedi.

Bakınız ki ahirette başımıza kakılıyor. Onun kafasına öyle vuruyor ki kafa parçalanıyor ve toplanıyor ve bir daha vuruluyor. Allah(c.c) bir azab verdim mi daha nicelerini de farklı yöntemlerle helâk eder. Örneğin, cehennem azabında vücudumuz yandıktan sonra artık ölü bir deri olur üzerimizde. Ölü deri ise acıyı hissetmez. Bakın ayeti kerimeye meâlen :

Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız;
onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar!
Allah dâima üstün ve hakimdir. (SÛRE-İ NİSÂ 56.âyet)

Evet değerli mü'minler. Uyku içinde olmalyalım. Gözümüzü açalım. Bu dünyanın sonu vardır. Herşeyin başlangıcı ve sonu vardır. Sonumuzu düşünelim. Azapta yanmak ya da yanmamak bizim bu dünya da ektiğimiz tohumlar (salih amellerdir). Burada tohum ekmezsek ahirette biçemeyiz, helâk olanlardan oluruz ki Allah korusun bizleri. Ahirette "...Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak..." (SÛRE-İ EN'ÂM,27.âyet) diyenlerden olmayalım Allah korusun.Allah (c.c.)'ın bize verdiği nimetlere şükrün en iyi ifadesi ilk başta NAMAZ dır.

Değerli Kardeşlerim

Hatırlayabildiğiniz kadar gerilere gidin ve şöyle bir hafızanızı yoklayın. Bugüne dek ne çok kampanya, boykot, seferberlik gördünüz. Çogu kez dünyayla ilgili bir amacı olan bu toplu girişimlerin birçoğuna da katıldınız belki.

Sizi dünya ve ahiretinizi kurtaracak bir seferberliğe çagiriyoruz: Namaz kılmaya, kılıyorsanız dört elle sarılmaya, hiç kazaya bırakmıyorsanız bile huşuyu keşfetmeye ve namaz için çalismaya var mısınız?

Rabbimizin Kur'an'da 70 kez emrederek en çok önem verdiği ibadet olan namaz, Peygamberimizin (s.a.v.) ifadesiyle, ahirette hesaba çekilecegimiz ilk amelimizdir.

Ne var ki, yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde beş vakit namaz kılanların oranı yüzde 25'tir. Bunların da ara sıra kazaya bırakmak, aceleye getirmek, gereken önemi vermemek gibi problemleri var.

Müslümanların yüzde 75'i niçin namaz kılmadıklarını ıklarken, birçok bahane ileri sürüyorlar. “Kılmasını bilmiyorum., “Benim kalbim temiz., “Yaşlanınca kılarım., “Çok yoğunum, zamanım yok., İş yerinde veya okulda fırsat bulamıyorum., “Hastayım., “Yolcuyum. gibi bahanelerle kendilerini kurtardıklarını sanıyorlar.

Oysa namazın önünde hiçbir engel olamaz. Dünya için yığınla bilgi ögrenen insanlar, elbette namaz kılmasını da ögrenebilirler. Kalbi temiz olmak ise, zaten güzel bir namaz kılmanın şartlarındandır. Yaşlanıncaya kadar hiç kimsenin garantisi olmadığı için genç ihtiyar herkes namaz kılmak zorunda. Her şeye zaman bulan insanların, namaza vakit bulamamasını anlamak güç. İsteyen herkes namaz için her türlü ortamda fırsat bulabilir. Hastalık ve yolculuk ise, namaza engel olmaz, sadece kolaylaştırılmasını sağlar.


Namazın en büyük engeli, onun ne muhteşem bir önem ve değer taşidığını bilmemektir. Ne yazık ki, namazı gündeme getirecek ciddi bir faaliyet de yok ülkemizde. Namazın önemini anlatan film, tiyatro, roman, şiir, ilâhî, program neredeyse bulamazsınız. Namazı anlamak ve yaşamak için sizi duyarlı olmaya çagiriyoruz.

Sizi her yerde ve her zaman katılabileceğiniz namaz seferberliğine davet ediyoruz.

Gelin, namazı her yerde, her zaman, herkese anlatmak için çalisin.

Namazın elinden tutun ki, o da kabirde ve sıratta sizin elinizden tutsun.   #news_content a{ color: #0000FF; } Anne seni çok seviyorum bana kıyma. Canım Annem Rızkıma Allah (CC) kefil  sen korkma. Annem benim kucağını  çok özlüyorum,  hani  sen işyaparken  çayını dökeceğim  o  günler varya. Sende tek arzum  var annem; Bana islamı , Allahı ve Peygamberimi  öğret yeter. Hani Anneciğim hatırlarmısın, kariyerin için  birara beni  unutmuştunya, ama ben  hiç  üzülmedim, çünkü benim Annem bana kıymaz dünyaları  versende,  beni terk etmiyeceğini biliyordum. Anne  gözlerimim yaşını silsene.  Kaynak;  Kütüb-i Sitte, Kur'an-ı Kerim                 Mindre, Mumsema

Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın